Studio- ett rum i nuet

Vår studio är ett rum i nuet. Hos oss är det bara fantasin som sätter gränser. Vi erbjuder ett rum på 60m2 och genomför gemensam marknadsföring i våra sociala medier och webb.

Du fyller rummet med Mind, body, spirit and soul.

Konferenspaket