Kicki karlsson

Kickis jobbar enligt TCM (Traditionel Chinese Medicine)


Med akupunktur ser man till helheten,dvs kroppen,sinnet och själen. Jag behandlar på kroppens energibanor(meridianer) för att återskapa balans så att kroppen kan läka sig själv.

Man behandlar inte bara symtomen/skadan utan också grundorsaken varför det uppkommit.

Jag behandlar även häst och hund.

 

Hittar du inga tider som passar,då är det bara att höra av dig på tele el. Messenger så hittar vi en tid.

Kicki.jpg