Mindfulness

Mindfulness är konsten att leva här och nu, med närvaro och öppna sinnen.

Att rikta uppmärksamheten på det som pågår utan att värdera. Du tränar på att låta tankar, känslor och upplevelser komma och gå, utan att önska att de var annorlunda. Genom att träna mindfulness känner du igen och kan förhålla dig till tankemönster som ofta leder till stress. Du ökar förmågan att möta dig själv med nyfikenhet, medkänsla och kärlek, även i situationer av smärta och oro.

Mindfulness bygger på metoden Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) som har utvecklats av Jon Kabat-Zinn, läkare och professor vid University of Massachusetts, USA. Han har sedan 1979 framgångsrikt använt metoden på sin stressklinik, The Center for Mindfulness in Medicin. Mindfulness har sedan fått spridning till många länder och i Sverige används tekniken bl a inom vården, på skolor och på arbetsplatser.

Mindfulness.JPG

Forskningen visar att Mindfulness är effektivt vid stress, nedstämdhet, smärta och många olika hälsoproblem. Andra effekter av Mindfulnessträning är upplevelsen av mer livslust och glädje,  ökad förmåga till avslappning samt balans mellan aktivitet och vila. Internationell och svensk forskning hittar du här och här.

 

På Strömstad Hälsohus erbjuds flera möjligheter att öva Mindfulness tillsammans med våra Mindfulnessinstruktörer May Ingridsdotter och Maria Leisborn.