Mindfulness retreatdag!

Närvaro, rörelse i nuet och stillhet

     - ett sätt att motverka stress

Välkommen till en dag att bara stanna upp och vila i nuet. Det som redan hänt är historia och framtiden vet vi inget om. Nuet är det enda vi äger, det gäller att ta tillvara varje ögonblick! Det sätt vi reagerar på HÄR och NU färgar upplevelsen, vi känner välbefinnande eller obehag.

 

Mindfulness är konsten att leva här och nu, med närvaro och öppna sinnen och att rikta uppmärksamheten på det som pågår utan att värdera. Du tränar på att låta tankar, känslor och upplevelser komma och gå, utan att önska att de var annorlunda. Genom att vara medvetet närvarande blir du mer uppmärksam på din kropps signaler, dina tankemönster och vilka känslor som väcks.

Med mindfulnessövningarna känner du igen och kan förhålla dig till tankemönster som ofta leder till stress. Du ökar förmågan att möta dig själv med nyfikenhet, medkänsla och kärlek, även i situationer av smärta och oro. Dessutom stärker du hälsan, förebygger ohälsa och hittar mer ro och balans i livet.

 

Under retreatdagen får du stimulans att hitta vägar för att utveckla den medvetna närvaron i vardagen och därmed motverka stress. Vi använder olika mindfulnesstekniker som yoga, sittande och gående meditationer, jämte kroppsscanning. Övningarna varvas med  teori och lärarledda samtal om erfarenheterna.

 

Lunchen intas under tystnad så kallad Mindful Eating, som ger dig  möjlighet att uppleva närvaron med alla sinnen och det som väcks inom dig.

mindfilness.JPG

Mindfulness bygger på metoden Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) som har utvecklats av Jon Kabat-Zinn, läkare och professor vid University of Massachusetts, USA. Han har sedan 1979 framgångsrikt använt metoden på sin stressklinik, The Center for Mindfulness in Medicin. Mindfulness har sedan fått spridning till många länder och i Sverige används tekniken bl a inom vården, på skolor och på arbetsplatser.

Tid:       Söndag den 18 november kl. 10.00 – 17.00
Lärare: May Ingridsdotter   Mindfulnessinstruktör utbildad vid                     Jon Kabat-Zinns Center 2005 och verksam med                                   Mindfulnessgrupper sedan dess.

Pris:     950 kr (+ moms för företag).  Lunch och fika ingår.

            Begränsat antal platser. Bindande anmälan senast den 10              november  och betalning via swisch 0730-23 84 40.