Minimal stress med Mindfulness

Vill du motverka stress och öka livskvalitén är det värt att satsa på intensiv mindfulness under 8 veckor! 

Livet ger många påfrestande utmaningar och varje ögonblick blir värdefullt. Det är lätt att fastna i det som redan varit, vilket inte kan förändras eller att bara fokusera på framtiden, som vi inte vet något om. Att verkligen uppleva nuet när det pågår, oavsett hur det känns, är i sig avstressande.

Med regelbunden närvaroträning blir du mer uppmärksam på din reaktion i olika situationer och kan medvetet agera istället för att följa ett invant mönster. Ibland är vi också vanemässigt kritiska mot oss själva och det vi upplever. Mindfulnesstekniken lär dig att känna igen och förhålla dig till tankemönster som framkallar stress. Dessutom tränas förmågan att låta påfrestande tankar, känslor och upplevelser att bara passera. Med närvaro Här och Nu tilltar glädjen i livet  och ansvaret för din hälsa.

Du får öva på att behålla fokus i nuet genom kroppscanning, meditationer, koncentrationsövningar för olika sinnen och andningsmedvetenhet, tillsammans med lätta stretch- och yogaövningar. 

 

Mindfulness – konsten att leva här och nu, med närvaro och öppna sinnen.

Mindfulnesskursen består av träffar en gång i veckan under 8 veckor. För att nå full effekt och förändra beteenden behövs daglig träning, därför är det viktigt att du avsätter egen övningstid varje dag.

Lärare:      May Ingridsdotter

Kursstart:  Januari 2019 

Pris:          2950 kr för 8 ggr. Ingår: 2 CD eller digitalt material

Minimal-stress-300x200.png