Yin/Yan Flow Yoga

Yinyogas långa stilla positioner blandas med sköna mjukgörande rörelser för att komma djupare in i höft, rygg och skuldror. Klasserna har olika teman och vi kommer att gå igenom kroppen.

Det blir meditationer med exempelvis fokus på chakran eller medvetandegörande av negativa mönster som hålls i kropp och sinne.

Passar alla! Kom precis som du är. Ingen förkunskap krävs.

Tid:       Tirsdagar 19.00 – 20.30
Lärare: Miriam Öhrn   
Pris:      Drop-in 200 kr // 4-kort 750 kr// 10-kort 1.500 kr

Miriam_Öhrn.jpg