YOGA

Ordet Yoga kommer från sanskrit och betyder förena, länka samman.

Målet med yogan är att integrera kroppen, sinnet och själen. Detta sker genom kroppsrörelser, andnings och avslappningsövningar. Man använder musik, mantran och meditationer för att stärka nervsystemet, öka koncentration och uthållighet.

Yoga handlar inte om att vara vig eller smidig inte heller om att kunna utföra positioner i perfektion.

I yogan är upplevelsen det viktiga.

Yoga är meditation i rörelse och en väg till självkännedom.

 

Här på Hälsohuset erbjuds många olika yogapass som till största del leds av Anna Karlsson och May Ingridsdotter men också av gästlärare som kommer in för olika events. 

Yoga.jpg